РСРЗ Благоевград : Мерки за ограничаване разпространението на рака по кестена

25/02/2009

На 02.02.2009 г. РСРЗ Благоевград организира среща с ръководството на Природен Парк Беласица , за взаимодействие при обследванията и определяне на мерките в горските масиви по отношение на болестта Рак по кестена /Cryphonectria parasitica(Murrill)

Голямото богатство на Беласица са широколистните гори и особено питомният кестен, който вирее изключително на север от главното било до към 900-1000 м. Кестените обикновено са смесени с гори от бук. В Петричко , кестенът е съществена част от природния облик, поминъка, културната и битовата символика.

Съгласно Директива 92/ 43/ ЕЕС и Закона за биологичното разнообразие   /Код 9260- Гори от Castanea sativa е един от най-уязвимите хабитати на Беласица /.

Защитена зона Беласица (Натура 2000) покрива територията на Природен парк Беласица, обявен на 28 декември 2007 година със заповед на министъра на околната среда и водите. Общата му площ заема 11732.4 хектара

Това налага предприемане на съвместни фитосанитарни и лесовъдски действия за ограничаване разпространението на рака по кестена , като основна заплаха за изчезване на вида.