РСРЗ – ХАСКОВО НА СРЕЩА С МАЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ

24/02/2009

На 11.02.2009 г. в Дома на Науката и Техниката, гр. Хасково се проведе среща - обучение с младите земеделски производители по мярка 112 "Създаване стопанства на млади фермери". Срещата беше организирана от Областна Дирекция Земеделие и Гори, съвместно с РСРЗ - гр. Хасково и представители на Търговски фирми в областта на земеделието.

От страна на РСРЗ - Хасково, началник отдел "Оперативна Растителна Защита" - Димитрийка Иванова, направи презентация в която запозна младите фермери с цялостната дейност на службата. Подробно беше разяснено изискванията на нормативната уредба към тях по Мярка 112. На присъстващите беше акцентувано и за необходимостта на фермерите да минат обучение за придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита от втора категория.

Представителите на бизнеса показаха новите си продукти с търговските си листи.

Срещата премина при засилен интерес от страна на младите фермери. От тяхна страна бяха задавани много въпроси касаещи растителната защита за различните култури които те отглеждат.