На вниманието на земеделските производители и търговци от Кюстендилски регион

25/02/2009

РСРЗ Кюстендил, отдел Фитосанитарен контрол, напомня на всички земеделски производители и търговци на растения по Приложение 5 на Наредба № 1 за фитосанитарен  контрол, че е необходимо да извършат задължителната актуализация на данните или регистрация за производствената си дейност през 2009г  в офиса на ФСК Кюстендил, чрез подаване на заявление по образец.

Необходими документи:

  1. Актуални скици на местата за производство;
  2. Декларация за намерението на производство по обем и видове
  3. Документи за произхода на посевния и посадъчния материал /РП, фактури, етикети и др./

 

За контакти:

гр. Кюстендил
пл. „Демокрация" № 1, п.к. 250
тел./факс 078 550 375
е-mail: fsk_kn@mail.bg