НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ ФИРМИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ ВИДИН

12/02/2009

РСРЗ - Видин уведомява всички търговски фирми и земеделски производители от региона, че на интернет страницата на НСРЗ http://nsrz.government.bg e публикуван актуалният „Списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита и регистрирани торове, подобрители на почвата и хранителни среди".

Обръщаме внимание, че в Списъка са посочени продуктите за растителна защита с отнети разрешения, на които срокът на предлагане на пазара и употреба на наличните количества изтича през 2009 година.

При констатирано предлагане на пазара или употреба на тези продукти, след изтичане на посочените срокове, ще се налагат санкции, съгласно разпоредбите на Закона за защита на растенията.

Във връзка с правилната употреба на ПРЗ от земеделските производители и в изпълнение на чл.26 от Наредба №104 от 22.08.2006г., РСРЗ - Видин започна събиране на документи на желаещите да преминат курс за употреба на ПРЗ от II-ра категория.

 

За допълнителна информация:  гр.Видин, ул."Рибарска" №12, I-ви етаж, тел. 094/600-436.

РСРЗ - Видин