РСРЗ София – отдел Перник

12/02/2009

На 04.02.2009г. в гр.Перник се проведе среща с картофопроизводителите от региона. Брой участници: 32.

Разисквани проблеми:

1. Нови огнища от карантинни вредители по картофите през 2008г.

/ситуационен анализ/.

2. Контрол и управление на огнища от карантинните вредители:

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus и Ralstonia solanacearum" във Франция.

3. Фитосанитарни изисквания при картофопроизводството.

4. Изисквания на ЗППМ при производство на семена от картофи.

 

На 12.02.2009г. в гр.Перник ще се проведе обучение на земеделски производители по Модул М-6 за придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита от втора категория.