Среща по проект SharCo в ЦЛКР

12/02/2009

На 4 февруари в Централна лаборатория по карантина на растенията се проведе среща с всички участници от българска страна в проекта SharCo (Sharka Containment) по 7-ма рамкова програма на ЕС.

В срещата участваха: координатора на проекта д-р Вероник Декрук (INRA, Франция), д-р Донато Боския (CNR-IVV, Италия) и д-р Мариано Камбра (IVIA, Испания). От българска страна д-р Иванка Каменова АБИ - София, д-р Валентина Божкова и г-жа Снежана Милушева от ИО - Пловдив - партньори в проекта и представители на Националната служба за растителна защита г-жа Марияна Лагинова - Директор на ЦЛКР, г-н Желю Аврамов - Началник отдел „Фитопатология" в ЦЛКР и г-жа Доротея Чавдарова - Главен инспектор, ФСК в РСРЗ Пловдив.

В момента мерките за борба се свеждат до унищожаване на заразените дървета и използване на здрав посадъчен материал. Проектът поставя пред себе си големи и много значими цели за изпълнение, свързани с ограничаване на разпространението на Шарката по костилковите (причинена от PPV - Plum pox virus) и по-точно:

-         Разработване на нови методи за проследяване и борба с разпространението на PPV: установяване на факторите, водещи до разпространение на PPV и системи за установяване, оценка и ранно предупреждение за огнища.

-         Разработване на нови генетични средства, които да спомогнат за подобряване на устойчивостта на овощните видове и ускоряване на селекцията.

-         Подпомагане на крайните потребители - производители на овощен посадъчен материал и плодове с указания имащи за цел намаляване на вероятността от разпространение на вируса в разсадници и овощни градини: нови сортове, устойчиви на PPV, мерки за намаляване на заразата и разпространението на болестта, система за управление на риска и взимане на най-подходящо решение при поява на огнище.