СЪОБЩЕНИЕ до земеделските производители от област Шумен

12/02/2009

РСРЗ Варна - Отдел Шумен организира курс за запознаване с основните правила за безопасно прилагане на продукти за растителна защита втора категория за употреба.

Курсът ще се проведе на 25 февруари от 9.30 часа в зала №1 на „Дом на науката и техниката", с адрес гр.Шумен,  бул.„Симеон Велики" № 48 /срущу ДСК/.

Всички Земеделски производители , които прилагат ПРЗ - втора категория и нямат необходимото образование /висше агрономическо или средно растениевъден профил/, задължително трябва да минат този курс съгласно Закона за защита на растенията и Наредба №104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на ПРЗ. Завършилите курса получават удостоверение за правоспособност от ИЗР гр.Костинброд.

Необходими документи, които трябва да бъдат представени в РСРЗ - Отдел Шумен:

  1. Молба по образец;
  2. Снимки 2 бр. 2/3 см;
  3. Копие от документ за образование;
  4. Копие от документ за внесена такса - 60 лв.

Таксата се превежда на банковата сметка на ИЗР гр.Костинброд:

IBAN: BG44UNCR96603169017727
Банка: Уникредит Булбанк