Участие на експерти от НСРЗ в работен семинар по оценка на риска, проведен в гр. Вагенинген - Холандия

06/02/2009

В периода 26 - 31 януари 2009 г. в рамките на Българо-Холандски проект PPA06/BG/9/1, финансиран от Холандското правителство, в гр. Вагенинген - Холандия се проведе работен семинар на тема "Принципи на оценка и анализ на риска за консуматорите, произтичащ от храни с наднормени количества на микотоксини и остатъци от пестициди в тях". В семинара взеха участие експерти от МЗХ и МЗ, чиято дейност е пряко свързана с безопасността на храните. Национална служба за растителна защита, в приоритетите на която е и осигуряването на безопасността на храните от растителен произход преди предлагането им на пазара, бе представена от експерти от Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол, Институт за защита на растенията и Регионална служба за растителна защита - Добрич.

Освен лекциите, изнесени от водещи холандски експерти в областта на безопасността на храните и оценка на риска, в следствие на тяхната консумация (Martien Spanier, Henk van der Schee - Агенция за безопасност на храните, Wim Traag, Polly Boon - Институт за безопасност на храните RIKILT, Rob Theelen - Национално бюро за оценка на риска)  семинара имаше силна практическа насоченост, като бяха разиграни и решавани казуси, базирани на действителната ситуация с горепосочените замърсители в Р. България.