На вниманието на всички земеделски производители от Пловдивска област

06/02/2009

РСРЗ Пловдив Ви информира:

 §  Кани на ежегодна среща - разговор по актуални въпроси всички заинтересовани земеделски.

Срещата ще се проведе на 26.02.2009 от 10.00 часа в Дома на техниката гр. Пловдив

Ще се дискутират актуални проблеми от действащото законодателство в областта на растителната защита и фитосанитарния контрол:

  • Законодателни изисквания в областта на използване на пестицидите и нитратната директива.
  • Класификация на продуктите за растителна защита.
  • Опасности и рискове при употребата на продукти за растителна защита.
  • Фитосанитарен контрол при производството и движението на територията на Европейската общност.

 §  РСРЗ Пловдив напомня на всички земеделски производители:

Набира кандидати за курс обучение на земеделски производители с цел  запознаване с основните правила за безопасно прилагане на продукти за растителна защита втора категория на употреба.

Всички земеделски производители, които прилагат продукти за растителна защита от втора категория на употреба  /лица приготвящи разтвори за третиране, механизатори и други/, без висше агрономическо или средно земеделско образование  растениевъден профил, задължително трябва да преминат този курс на обучение съгласно Закона за защита на растенията и Наредба 104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.

Завършилите курса получават удостоверение за правоспособност от ИЗР Костинброд.

Необходими документи, които трябва да бъдат представени в РСРЗ Пловдив са:

  1. Молба по образец,
  2. Снимки  2 броя  2/3 см.,
  3. Копие от документ за образование.
  4. Копие от документ за внесена такса 60 лв.

Таксата се превежда по банкова сметка:

IBAN: BG44UNCR96603169017727, Банка: Уникредит Булбанк

 

§   Продължава годишния абонамент за:

"Бюлетин за поява, развитие, разпространение и сигнализиране на сроковете и начините за борба с вредителите по земеделските култури" за 2009 година.

Таксата на абонамента остава без промяна.

За контакти и информация: РСРЗ Пловдив, ул."Брезовско шосе" № 176-В, отдел Растителна защита телефони 032/959-400, 960-874