Актуална информация за производителите на посадъчен материал картофи от РСРЗ Пловдив

05/02/2009

В срок до 27.02.2009 година производителите на картофи посадъчен материал следва да подадат Заявления за регистрация и пререгистрация за намеренията им за производство през настоящата година.                                   

 

За повече информация и  контакти се обръщайте към отделите на Фитосанитарен контрол Пловдив и направление фитосанитарен контрол Пазарджик

 

4400 Пазарджик,  ул."Цар Симеон" № 19
Регионална служба за растителна защита - направление Фитосанитарен контрол
тел. 034/ 48 10 74,  E-mail: fskontrol_pazardjik@abv.bg

4000 Пловдив, ул. "Брезовско шосе" 176-в
Отдел Фитосанитарен контрол
тел. 954-133, 960-875, E-mail: fsk-plovdiv@mbox.contact.bg