На 27-ми януари в новата заседателна зала на Национална служба за растителна защита беше проведена откриваща среща на туининг проект по програма ФАР

03/02/2009

 

Бенефициент на проекта е НСРЗ. Глобалната цел на проекта е укрепване на капацитета на НСРЗ към МЗХ да изпълнява Европейските изисквания в своята област с цел ограничаване на потенциалният риск за човешкото здраве, здравето на животните, опазване на биоразнообразието и околната среда поради неправилна употреба на пестициди

Специфичните цели на проекта са:

  1. Създаване на достоверен анализ на риска за карантинни вредители
  2. Извършване на биологично изпитване на продукти за растителна защита в съответствие с Общностното законодателство и принципите на Добрата експериментална практика
  3. Качествен контрол на приложението на пестициди, включващ и контрол на техниката за прилагане на продукти за растителна защита

За изпълнението на проекта е избран туининг-партньор от Обединеното кралство: Дирекцията по безопасност на храните (PSD), която е правителствена регулаторната агенция, отговорна за пестицидите от името на съответните компетентни министерства. Водещи експерти на дирекцията са обучавали специалисти на НСРЗ в семинари, финансирани от TAIEX, а високият им професионализъм е познат на българските и европейски специалисти и институции. Седалището на агенцията се намира в Йорк, Великобритания. Партниращи организации на PSD за изпълнението на проекта ще бъдат Централната научна лаборатория (CSL) и Шотландските земеделски колежи (SAC) в Йорк.

Дейностите по проекта включват многобройни обучения в България и 2 учебни посещения в PSD, Великобритания. В обученията ще бъдат включени лабораторни специалисти, инспектори от страната и експерти от централната администрация.

Генералният директор на НСРЗ, д-р Венцислав Тодоров направи приветствие към присъстващите, в което изтъкна напредъкът на растителната защита през последното десетилетие, дължащ се до голяма степен и на проектите по програма ФАР, и пожела на всички участници по проекта приятна и ползотворна работа. Директорът на Главна дирекция "Растителна защита" г-н Любомир Кирилов направи кратко представяне на структурата и функциите на НСРЗ с акцент върху отделите и дирекциите, покрити от стартиращият проект. Проектният лидер г-н Джон Уинфилд направи презентация на екипа, управлението, компонентите и дейностите на проекта.

На срещата присъстваха членовете на Управителния комитет по проекта,  който включва ръководители и експерти от НСРЗ, така и представители от Дирекция "ЕМПП" в МЗХ, Дирекция "Управление на средствата от ЕС" в МФ и наблюдател от "Централно звено за финансиране и договаряне " в МФ