За земеделските стопани в Благоевградски регион

02/02/2009

1. Фитосанитарна обстановка

Първият месец на новата година започна с интензивни снеговалажи 30-36 см. (38 л/кв.м.), последвани от затопляне, разтопяване и проливни дъждове.

Есенниците бяха покрити с плътна снежна покривка, която ги предпази от измръзване, въпреки ниските температури   до минус 100С).

Значителния снеговалеж подобри влагозапасяването на горните почвени слоеве.

Няма установени повреди от измръзване при прасковите, ябълките и лозовите насаждения.

В отопляемите оранжерии се реколтират домати и краставици, които са към своя край. В неотпляемите стоманеностъклени и полиетиленови оранжерии се отглежда  салата, репички и лук за зелено, но ниските температури са стопирали развитието както на културите, така и на болестите. Срещат се единични измръзвания.  Във всички оранжерии са заложени разсади, които се намират във фенофаза кръстосване до 5-6ти лист и се намират в добро здравно състояние.

Предстои  обследване на разсадите по програма за мониторинг на карантинни видове в оранжериите.

2. РСРЗ- Благоевград напомня на производителите и търговците на растения и растителни продукти по Приложение 5 на Наредба № 1 за фитосанитарен  контрол , че за производствата си през 2009 г.е необходимо да се регистрират или актуализират дейността си  в офисите на ФСК ,чрез подаване на заявление / по образец/.

 

Работното време на офисите е от 8.30 -17 ч..

За контакти и въпроси: ОТДЕЛ ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ

ОФИС ФСК БЛАГОЕВГРАД - тел.073 831569

СЕКТОР ПЕТРИЧ-тел.факс 0745/60089

ОФИС САНДАНСКИ-тел.0746/32214

ОФИС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-тел.0751/60256

ОФИС РАЗЛОГ- тел.0747/80331