На вниманието на земеделските производители от област Кюстендил!

30/01/2009

РСРЗ Кюстендил организира курс за земеделски производители за  запознаване с основните правила за безопасно прилагане на продукти за растителна защита втора категория на употреба. Всички земеделски производители, които прилагат продукти за растителна защита от втора категория на употреба /лица приготвящи разтвори за третиране, механизатори и други/ и нямат висше агрономическо или средно земеделско образование - растениевъден профил, задължително трябва да преминат този курс на обучение съгласно Закона за защита на растенията и Наредба 104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита. Завършилите курса получават удостоверение за правоспособност  от ИЗР - Костинброд.

Необходими документи, които трябва да бъдат представени в РСРЗ - Кюстендил са :

  1. Молба по образец
  2. Снимки  2 броя - 2 / 3 см.
  3. Копие от документ за образование.
  4. Копие от документ за внесена такса- 60 лв.

Таксата се превежда по банкова сметка:

IBAN: BG44UNCR96603169017727
Банка: Уникредит Булбанк

Курсът ще се проведе на 11.02.2009 от 10 часа в Заседателната зала на РСРЗ - Кюстендил.