АКТУАЛНО ОТ РСРЗ – ХАСКОВО

27/01/2009

1. Продължителното засушаване през есента на 2008 г. оказа влияние върху есенниците и на много места в региона, те поникнаха късно и не редовно. Поради тази причина РСРЗ - Хасково съветва земеделските производители да бъдат с повишено внимание към тези посеви. Да се следи редовно за появата и активизацията на вредна дейност от гризачи и Житен бегач. При установяване на повреди над праговете на вредност, незабавно да се вземат мерки за извеждане на борба.

Ако земеделските производители имат нужда от конкретна помощ, могат да се обърнат към специалистите от регионалната служба за оказване на такава.

2. Отдел Кърджали към РСРЗ - Хасково организира работна среща с всички собственици на селскостопански аптеки за разясняване на новостите в законодателството и запознаване с нерегламентиран внос на торове от трети страни.

 Срещата ще се проведе на 30.01.2009 г. от 11.00 часа в офиса на отдела на ул. Металург № 7; гр. Кърджали. Телефон за контакти - 0361/ 6 25 61

3. Специалистите от отдела в Кърджали започнаха съвместна кампания с Областна Дирекция - Земеделие и Гори - гр. Кърджали, всички производители на растителна продукция да получат Дневници по ЗЗР и Наредба № 104 при пререгистрация и регистрация в ОД - ЗГ.

 НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ВНОСИТЕЛИ И СПЕДИТОРСКИ ФИРМИ!!!

4. Отдел Фитосанитарен Контрол към РСРЗ -Хасково, уведомява всички вносители и спедиторски фирми внасящи растителна продукция през ГКПП Капитан Андреево върху дървени палети или друг дървен опаковъчен материал да спазват Стандарт 15. Съгласно стандарта, опаковъчният материал трябва да бъде маркиран, в противен случай НЯМА да бъде допуснат вноса. Маркировката удостоверява, че дървения материал е бил третиран с цел намаляване риска от пренасяне на вредители при транспортиране на стоки.

На ГКПП Капитан Андреево има извършени нотификации поради неспазване на Стандарт 15.

 

Отдел ФСК, уведомява всички ВНОСИТЕЛИ на растителна продукция, че трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се регистрират в съответната РСРЗ съгласно ЗЗР /изм. Д.В. бр. 43 от 29.04.2008 г. и НАРЕДБА № 1 за ФСК/ и изм. Д.В. бр. 82 от 19.09.2008 г. чл. 32, чл. 33 и чл. 37. Всеки вносител има само един регистрационен номер съставен при първата регистрация.

РСРЗ - Хасково започна абонамента на Бюлетин за поява, разпространение, плътност, развитие, степен на нападение, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури за 2009 г.

Адрес и телефони за контакти:

РСРЗ - Хасково
Гр. Хасково п.к. 6300
Ул. Пловдивска № 6

Тел. 038/ 66 49 08; 038/ 62 48 95
Тел. 038/ 66 44 19; 038/ 66 49 70
e-mail: fskhaskovo@mail.bg;
e-mail: haskovors5@abv.bg