Честване на 113 години растителна защита в България - РСРЗ София

22/01/2009

На 16.02009 г.в Столичния Парк хотел „Москва" по случай професионалния празник на растителната защита в България бе организиран тържествен коктейл. Домакини на тържеството бяха ИЗР -Костинброд, Централна лаборатория по карантина на растенията, Централна лаборатория за химично изпитване и контрол и Регионална служба за растителна защита - София. Сред официалните гости, уважили събитието бяха Борислав Великов - депутат в настоящето Народно събрание, Цветко Георгиев - И.Д. Дирекция „Растениевъдство и животновъдство" към МЗХ, представители на НСРЗ, водещи научни работници , представители на частния бизнес, ветерани в областта на растителната защита, земеделски производители.