На 14.01.2009 г. Институт за защита на растенията чества своята 73-та годишнина

28/01/2009

Проведе се Научен съвет, на който се отчете научно-изследователската дейност през изминалата година, която включва разработка на 19 проекта, в т.ч. 8 финансирани от НСРЗ; 5 – от 6-та и 7-ма рамкови програми на ЕС; 1 – от МААЕ и 5 – от МОН.

Отчетена беше също образователната и оперативна дейност на Института.