Честване на 113 години растителна защита в България - РСРЗ Видин

22/01/2009

На 16 януари РСРЗ Видин тържествено отбеляза 113 години растителна защита в България.

Празникът се предшества от редица срещи със земеделски производители.

РСРЗ Видин отправи в местните медии поздравления.

На вниманието на присъстващите, директора представи отчетен доклад за дейността през изтеклата 2008г и ключовата роля на службата в областта на растителната защита в региона.