16 януари - Ден на растителнозащитника

14/01/2008

На 16 януари 2008 година от 15 часа в парк хотел „Европа", гр. Хасково, Националната служба за растителна защита ще проведе тържество по случай деня на растителнозащитника.

Тази дата е утвърдена като професионален празник на растителнозащитника с Решение № 782 на Министерския съвет от 30 септември 2005 година. Решението е обнародвано в ДВ. бр.81 от 11 Октомври 2005г.

Тържеството в страната ще бъде чествано и от всяка РСРЗ по места.