ИНФОРМАЦИЯ относно нови промени свързани с нелегалния добив на дървесина и внос на продукти от такава дървесина в Съединените Щати във връзка с изменението на американския закон за защита на дивата природа

10/01/2009

АМЕРИКАНСКИ ОТДЕЛ ЗА ЗАМЕДЕЛИЕ
СЛУЖБА ЗА ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНО- ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И КАРАНТИНА

 Прилагане на поправките в Закона за защита на дивата природа (Lacey Act)

В допълнение на опазването на дивата природа, Закона за защита на дивата природа (изменен и допълнен),  е важен нов инструмент за борба с нелегалната сеч. Поправките включени в стопанския закон за 2008 ще помогнат на Съединените Американски Щати да подкрепят други страни, както и нашите щати, в техните усилия да опазят растителните си ресурси.

Закона за защита на дивата природа обявява за незаконни вносът, износът, транспортирането, продажбата, получаването, придобиването или закупуването вътре в страната или чрез външна търговия на всяко растение, с някои малки изключения, взето или търгувано в нарушение на законите на САЩ и на повечето чуждестранни закони.

Измененият и допълнен Закон за защита на дивата природа въвежда  изискване за "декларация за внос на растения". Обхвата на изискванията на тази декларация има възможно широко приложение, покривайки продукти от дървен материал и дървесна пулпа до спортни стоки, фармацевтични и други продукти.

APHIS и другите Федерални агенции, включени в прилагането на разпоредбите на Закона за защита на дивата природа действат заедно до етапа на влизане в сила на новите изисквания на декларацията, чието начало е на 1 Април 2009, или веднага след като електронната системата за събиране на данни е готова да набира информация. Първоначалният фокус ще бъде върху продуктите най-тясно свързани с нелегалното изсичане и рязане на трупи.

Когато влезе в сила декларацията ще изисква информация за страната, в която растителния материал (дървен) е бил прибран от реколта, както и рода и вида; декларацията нe изисква информация относно легалността.

Най-новата информация относно въвеждането на поправките в Закона за защита на дивата природа може да бъде открита на уеб- страницата на USDA-APHIS: www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/index.shtml

 

изтеглете документа