Нови процедури за разрешаване на внос на стоки от растителен произход в Република Аржентина определени от Националната служба за контрол на растителни и животински продукти

09/01/2009

Приложение - писмо от посолството на Р. Аржентина и процедури