На вниманието на търговските фирми на територията на РСРЗ-Стара Загора

Относно контрол върху съхранението и предлагането на пазара на торове

20/01/2009

РСРЗ Стара Загора  уведомява всички фирми предлагащи ПРЗ и торове на пазара, че е регистриран нерегламентиран внос на торове от Украйна, Русия, Узбекистан, Турция и др. Тези торове нямат необходимата регистрация от НСРЗ София, съгласно чл.24 а от ЗЗР. На регистрация подлежат всички торове с произход от трети страни, с изключение на тези които попадат в обхвата на Регламент /ЕО/2003/2003. Торовете отговарящи на регламента носят маркировка "ЕО ТОР" /ЕС FERTILISER/  и подлежат на контрол за съответствие от НСРЗ.

Уведомяваме Ви, че при констатиране на съхранение или предлагане на пазара на нерегистрирани торове, ще се съставят актове за установяване на административно нарушение по чл.24 а от ЗЗР.

За повече информация се обръщайте към инспекторите в отдел "Растителна защита" на телефони:

За Стара Загора: 042/ 605699
За Сливен: 044/ 625156
За Ямбол: 046/ 661873