Информация на вниманието на земеделските производители от област Русе - община Две могили и Борово

20/01/2009

Съгласно чл. 26, ал. 2.  от  Наредба  104 / 22.08.2006г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на ПРЗ, всеки земеделски производител, който няма висше агрономическо или средно земеделско образование - растениевъден профил, е длъжен да премине курс за придобиване  на правоспособност за употреба на ПРЗ  ІІ-ра категория.

Необходими документи :

  1. Молба по образец
  2. Снимки  2 броя - 2 / 3 см.
  3. Копие от документ за образование.
  4. Копие от документ за внесена такса- 60 лв.

Таксата се превежда по банкова сметка:

IBAN: BG44UNCR96603169017727
Банка: Уникредит Булбанк

Курсът е с времетраене  1 ден. ИЗР Костинброд издава Удостоверение за завършен курс.

Курсът ще се проведе на 04.02.2009 от 10 часа в Заседателната зала на Община Две Могили.

Срок за подаване на документите: 03.02.2009 г.
На
адрес: Две Могили -Прогнозен пункт-
Никола
Николов /тел. 0887228943/