На вниманието на всички земеделски производители от област Добрич и Силистра!

19/01/2009

Регионална служба за растителна защита гр. Добрич и отдел Силистра Ви уведомяват, че започна абонамента за „Бюлетин за поява, развитие, разпространение и сигнализиране на сроковете и начините за борба с вредителите по земеделските култури" за 2009 година.

Адреси и телефони за допълнителна информация и абонамент:

гр. Добрич, ПК 9300, ул. „Климент Охридски" № 27
тел.: 058 / 604652
E-mail: orz_dobrich@mbox.contact.bg

гр. Силистра, ПК 7500, кв. „Калипетрово" / зад КАТ /
тел.: 086 / 821528
E-mail: rsrzka_ss@abv.bg

гр. Тутракан, ПК 7600, ул. „Крайбрежна" № 10
тел.: 0857 / 60064
E-mail: rsrz_tn@abv.bg

!!!! На основание чл. 8, ал. 3 и чл. 24з, т. 2 от Закона за защита на растенията всички производители на растителна продукция са задължени да водят " Дневник на проведените химични обработки и употребените торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества ", одобрен от Министъра на земеделието и горите.

!!!! На основание чл. 30, ал.1, т. 1 и т. 2 от Наредба № 104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита всички производители на растителна продукция са задължени да водят „Дневник за появата, развитието, плътността или степента на нападение от вредетели" и „Дневник за взети проби от растения и растителни продукти и резултатите от анализите".