На вниманието на вносители и спедиторски фирми от района на Бургас

19/01/2009

РСРЗ - Бургас, отдел Фитосанитарен контрол, уведомява вносители и спедитори от района, внасящи различни стоки от Португалия, намиращи се върху дървени палети или друг вид дървен опаковъчен материал, че по данни на ЕК са зачестили случаите на заловен дървен опаковъчен материал от Португалия, заразен с Борова нематода.

С цел недопускане на вредителя на територията на Европейския съюз / Решение на Комисията 2008/954/Е е необходимо дървения опаковъчен материал, идващ от Португалия да бъде маркиран, съгласно изискванията на Международния стандарт за фитосанитарни мерки 15.

В случаите на липса на маркировка обадете се на тел: 056/832-238, за да може своевременно да се вземат проби и мерки при евентуална зараза.

Примерен знак на маркировка върху дървени палети от Португалия:

Родината на боровата нематода е Северна Америка. В началото на 20 век с внос на дървен материал е разпространена в Япония. Сега се среща в САЩ, Канада, Мексико, Япония, Китай, Корея, а  през 1999 г  в Португалия.

Вреди по иглолистните видове, разпространява се много бързо чрез вектори - сечковци от сем. Cerambicidae, и е способна за 30-40 дни да унищожи  заразените дървета.

Фитосанитарен контрол - гр. Бургас