До всички вносители, производители и складове за растителни стоки на територията на РСРЗ – Варна

29/12/2008

РСРЗ - Варна Ви уведомява, че съгласно ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА /изм.ДВ. бр.43 от 29.04.2008 г./ и НАРЕДБА №1 ЗА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТОРОЛ /изм.ДВ. бр.82 от 19.09.2008 г., чл.32, чл.33 и чл.37/ в срок от 01.01 до 28.02.2009 г. трябва да извършите задължителната ежегодна регистрация и пререгистрация на вносители, производители и складове за съхранение на растителни стоки в РСРЗ - Варна, отдел «Фитоснитарен контрол».

Необходими документи, които трябва да представите:

 1. Заявление по образец /приложение №2 от Методика за приложение на Наредба №1 за фитосанитарен контрол/;
 2. Съдебно решение /копие/;
 3. Актуално състояние /копие/;
 4. Актуализирана скица на терена за производство /склада/;
 5. Декларация за заложено производство по видове, сортове и бройки;
 6. Растителен паспорт, придружаващ посевен и посадъчен материал.

Адреси и телефони за контакти за информация и абонамент:

 • за Варненска област - гр.Варна, ул."Софроний Врачански" №23, ет.2,
  тел: 052/631727; 052/630134; E-mail: rsA4o@triada.bg

 • за Шуменска област - гр.Шумен, ул."Цар Освободител" №99, ет.5,
  тел: 054/832120; 054/832119; 054/832678; E- mail: fitosh@mbox.contaсt.bg

 • за Търговищка област - гр.Търговище, ул."Никола Маринов" №1, ет.3,
  тел: 0601/66740; 0601/61715; E-mail: pr_targ@mbox.contact.bg