На вниманието на всички земеделските производители и фирми, извършващи растителнозащитни мероприятия, консултации и търговия с продукти за растителна защита на територията на Варненска, Шуменска и Търговищка области!

29/12/2008

РСРЗ - Варна Ви информира, че започна годишния абонамент за "Бюлетин за поява, развитие, разпространение и сигнализиране на сроковете и начините за борба с вредителите по земеделските култури" за 2009 година.

В съдържанието на бюлетина ще намерите още: актуална информация за  промени в нормативната уредба и новости в областта на растителната защита, които имат пряко отношение към начина на работа в това направление от земеделското производство.

Адреси и телефони за контакти за информация и абонамент:

  • за Варненска област - гр.Варна, ул."Софроний Врачански" №23, ет.2,
    тел: 052/631727; 052/630134; E-mail: rsA4o@triada.bg

  • за Шуменска област - гр.Шумен, ул."Цар Освободител" №99, ет.5,
    тел: 054/832120; 054/832119; 054/832678; E- mail: fitosh@mbox.contaсt.bg

  • за Търговищка област - гр.Търговище, ул."Никола Маринов" №1, ет.3,
    тел: 0601/66740; 0601/61715; E-mail: pr_targ@mbox.contact.bg