На вниманието на производителите от Бургаски регион, регистрирани в Официалния регистър за Фитосанитарен контрол

29/12/2008

РСРЗ - Бургас, отдел Фитосанитарен контрол Ви напомня, че съгласно чл.33 ал. (4)от Наредба № 1 за Фитосанитарен контрол  е необходимо да актуализирате регистрацията си в Официалния регистър за фитосанитарен контрол.

За целта е необходимо :

  1. Заявление за актуализация / по образец/
  2. Справка за производството през 2009 год.
  3. Скици на нови площи, ако има такива.

Желателно е актуализацията да приключи до 31. 03. 2009 год
За информация : 056/842 238

 

Пожелаваме Ви успешна и плодовита Нова 2009 година!!!

Фитосанитарен контрол - гр. Бургас