Фитосанитарно състояние на земеделските култури в регион Русе към 01.12.2008 г

29/12/2008

С понижаване  на средноденонощните температури фенологичното развитие на земеделските култури в региона се забави.

Есенниците са във фенофаза " трети лист - масово братене " , а маслодайната рапица - " 5-ти - 6-ти лист ". Културите са в добро здравно състояние.

Обикновена полевка:

Популационната плътност на полевката в люцерните е много висока - от 3 до 10 и над 10 кол. / дка. От средата на месец октомври неприятелят навлезе в поникналите есенници и рапица, особено на предшественик слънчоглед. В общините Вятово, Иваново, Сл.поле и Русе на отделни площи с есенници е регистрирана плътност от 3 до 5 кол. / дка.

Препоръчваме на всички земеделски стопани да  обследват редовно посевите си и при плътност над 2 акт. кол. / дка да се провежда борба с готови примамки, които се поставят задължително в ходовете на неприятеля.

Житен бегач:

В общините Русе и Иваново е регистрирана вредна дейност на бегача / възрастно и ларви /- листата на нападнатите растения покафеняват, изсъхват и наподобяват дреп от кълчища. Ларвите се хранят през нощта, а през деня се крият в почвата до нападнатите растения. При топла зима неприятелят не преустановява вредната си дейност.

Необходимост от борба:
- над 3 ларви / кв. м. - есен

- над 5 ларви / кв.м.  - пролет