Такси за лабораторни анализи на ЦЛКР

• За извършване на лабораторен анализ с цел установяване здравното състояние на посевен материал:

1. на зърнено-житни култури:
а) пшеница - 25 лв.
б) ечемик - 25 лв.
в) тритикале - 25 лв.
г) ръж - 25 лв.
д) овес - 25 лв.
е) царевица - 20 лв.

2. на зърнено-бобови култури:
а) соя - 25 лв.
б) фасул - 20 лв.
в) нахут - 20 лв.
г) грах - 20 лв.
д) леща - 20 лв.

3. на зеленчукови култури:
а) домати - 30 лв.
б) пипер - 30 лв.
в) дини - 30 лв.
г) краставици - 30 лв.
д) пъпеши - 30 лв.
е) тикви - 30 лв.
ж) тиквички - 30 лв.

4. на маслодайни и влакнодайни култури:
а) слънчоглед - 10 лв.
б) памук - 15 лв.
в) лен - 15 лв.

5. на бобови треви:
люцерна - 15 лв.

6. на всички останали: - 15 лв.

• За извършване на специфичен лабораторен анализ на посадъчен материал и за вредител:

1. на посадъчен материал:
а) цялостен анализ - 30 лв.
б) фитопатологичен анализ - 15 лв.
в) ентомологичен анализ - 7 лв.
г) нематологичен анализ - 10 лв.

2. за вредител:
а) за една проба - 33 лв.
б) от 2 до 10 проби - 50 лв.
в) над 10 проби - 70 лв.

• За изследване на растителни материали и стоки от растителен произход:

1. за цялостен анализ - 30 лв.
2. за фитопатологичен анализ - 10 лв.
3. за ентомологичен анализ - 8 лв.
4. за нематологичен анализ - 9 лв.
5. за хербологичен анализ - 6 лв.

• За изследване на почва и друга хранителна среда:

1. за цялостен анализ - 25 лв.
2. за фитопатологичен анализ - 15 лв.
3. за ентомологичен анализ - 6 лв.
4. за нематологичен анализ - 10 лв.

Ако не е отбелязано друго, посочените цени се отнасят за една проба.

·  назад