Обучение на експерти-оценители на идентичност и физико-химични свойства на активни вещества и продукти за растителна защита

В периода 08-12.09.2008 г. се проведе обучение от г-н Стив Бълк - експерт от PSD (Pesticides Safety Directorate) Дирекция за безопасност от пестициди, Великобритания на всички експерт-оценители химици отговорни за оценка в частта идентичност, еквивалентност, физикохимични свойства и аналитични методи на активни вещества и продукти за растителна защита от отдел „Продукти за растителна защита".

Това е продължение на обучение, което се проведе през март 2008 г. в PSD, Великобритания.
·  назад