Контакти на ЦЛКР

Централна лаборатория по карантина на растенията
бул."Никола Мушанов" № 120, П.К. 158
1330 София
е-поща: clkr@nsrz.government.bg

Марияна Лагинова
Директор
телефон: 02/ 802 47 00
факс: 02/ 822 33 81
е-поща: m.laginova@nsrz.government.bg

Началник отдел Ентомология - И. Иванова
телефон/факс: 02/ 802 47 71
е-поща: iv.ivanova@nsrz.government.bg

Началник отдел Нематология - Т. Христова
телфон: 02/ 802 47 08
факс: 02/ 802 47 85
е-поща: t.hristova@nsrz.government.bg

Началник отдел Фитопатология - Ж. Аврамов
телефон: 02/ 802 47 74
е-поща: z.avramov@nsrz.government.bg

Финанси и счетоводство - Р. Тодорова
телфон: 02/ 802 47 06
факс: 02/ 822 33 79
е-поща: re.todorova@nsrz.government.bg

Пълен списък с контакти може да изтеглите тук

 

Лаборатория по картофите 
ЦЛКР филиал Самоков
П.К. 55
2000 Самоков
е-поща: clkr_samokov@mail.bg

Началник отдел - Л. Димитрова
телефон/факс: 0722/ 66615
е-поща: l.dimitrova@nsrz.government.bg

·  назад