Отдел “Фитосанитарен контрол и Растителна защита” - гр.Перник

Основни дейности:

  1. Целогодишен контрол по употреба, търговия и съхранение на ПРЗ и торове.
  2. Подготовка и обработка на пакета документи за издаване на разрешения за търговия с ПРЗ.
  3. Дейност по диагностика, прогноза и сигнализация в растителната защита и издаване на бюлетини за развитие на културите и икономически важните вредители за региона на Пернишка област
  4. Изготвяне на становища по програмите за кандидатстване по различни проекти - на ДФ „Земеделие", на Разплащателна агенция, на РИОСВ и др.
  5. Обучение на земеделските производители относно прилагане на изискванията на „Добра растително защитна практика" по културите
  6. Издаване на фитосанитарни сертификати за износ и растителни паспорти за движение в ЕС на растителни стоки
  7. Регистрация на производители
  8. Откриване, унищожаване и управление на огнища с карантинни вредители в страната

·  назад