Отдел “Фитосанитарен контрол”

Основни дейности:

  • Контрол на ГКПП - Контрол при внос, Контрол при износ
  • Контрол при вътрешността - Контрол на терен

1. Контролна дейност

Външен контрол - Контрол при внос и транзит на растения и растителни продукти с които могат да се пренасят вредители на официални Гранични пунктове за фитосанитарен контрол Калотина, Димитровград, Аерогара София терминал 1 и терминал 2.

Вътрешен контрол - Офиси- София, Борса Слатина, Самоков - РЗ, Перник , Ботевград - РЗ

2. Издаване на фитосанитарни сертификати за износ и растителни паспорти за движение в ЕС на растителни стоки

3. Регистрация на производители

4. Наблюдения за вредители по мониторингови програми

5. Издаване на становища при кандидатстване по програми за финансиране

6. Откриване, унищожаване и управление на огнища с карантинни вредители

·  назад