Отдел “Фитосанитарен контрол”

Цел: Защита на растенията и растителните продукти от карантинни вредители, чрез прилагане на превантивни мерки и методи за борба при тяхната поява и разпространение на територията на области Враца и Монтана.

Дейности:

  1. Контрол при внос на растения и растителни продукти за района на РСРЗ - издаване на РП.
  2. Контрол при износ и реекспорт на растения и растителни продукти - издаване на ФСС.
  3. Контрол при производство и движение на растения и растителни материали - издаване на РП и ЗС.
  4. Контрол при движение на растения и растителни продукти с произход от др.страни членки.
  5. Прилагане фитосанитарни мерки при откриване на огнища с карантинни вредители.
  6. Участие в мониторингови програми за карантинни вредители на територията на района.
  7. Извършване на лабораторни анализи.

Като пилотна служба РСРЗ Враца работи по внедряване на системата за управление на качеството, съгласно Стандарт EN ISO/IEC 17020:2005.

·  назад