Сектор “Биологично изпитване на ПРЗ”

Цел: Извършва изпитване на ПРЗ за биологична ефикасност с цел разрешаване за предлагане на пазара и употреба в България.

Дейности: Осъществява качествени опити по Добрата експериментална практика /ДЕП/ съгласно стандартни оперативни процедури /СОП/ за работа.

Секторът по БИ разполага с Екпериментална база за тестване на ПРЗ , оборудвана с технически съоражения на европейско ниво.

Специалистите са  добре обучени  и сертифицирани  от  експерти на Европейския съюз.

·  назад