Контрол на замърсители


Основната и дейност е свързана с анализи на растителни суровини и продукти, почви и подобрители на почви и поливни води за съдържание на замърсители - пестицидни остатъци, тежки метали, микотоксини, нитрати и др.

Централната лаборатория извършва изпитвания на различни обекти в областта на растениевъдството.

·  назад