Отдел “Фитосанитарен контрол и биологично изпитване”

Извършва постоянен контрол на вноса и износа на растения и растителни продукти.

Извършва наблюдения за появата и разпространението на вътрешно и външно карантинни вредители.

Изследва растителни материали и стоки от растителен произход;

Регистрация на вносители на растения и растителни продукти подлежащи на фитосанитарен контрол.

Регистрация и контрол на производителите на посевен и посадъчен материал.

Участие в мониторингови програми.

Лабораторни анализи на посевен и посадъчен материал и издаване на здравни свидетелства.

Анализи на проби от растения и растителна продукция от внос и за износ.

Диагностика на вътрешно и външно карантинни вредители.

Провежда биологично изпитване на продукти за растителна защита;

·  назад