Отдел „Фитосанитарен контрол и Растителна защита” – гр. Смолян

Дейност на отдела:

І. Фитосанитарен контрол

 1. Контрол на стоки предназначени за износ
  • дървен материал
 2. Контрол при движение в ЕО
  • картофи семена и картофи за консумация
 3. Контрол на производството и движението на растения, растителни и други продукти
  • картофи семена, картофи консумация, ягоди консумация, картофохранилища, пазари, дървопреработвателни предприятия и сушилни по стандарт 15.

ІІ. Наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация

 1. Системни наблюдения за поява, разпространение, плътност и степен на нападение на икономически важни вредители по картофи, тютюн, фасул, ягоди, малини, ябълки.
 2. Сигнализиране на сроковете за борба с вредителите: периодично издаване на Бюлетин

ІІІ. Контрол на пазара и употребата на ПРЗ и торове

 1. Контрол за съответствие на торове - в обекти които предлагат торове
 2. Контрол на пазара на ПРЗ - контрол на 13 аптеки, 10 пазара и нерегламентирани обекти.
 3. Контрол на употребата на ПРЗ - контрол на регистрирани земеделски производители
  • проверка на връчени дневници

ІV. Издаване на Становища по Програми за финансиране

V. Обучения и срещи с производители

Структура

 1. Тодорка Ив. Паунова - началник отдел
 2. Иван Г. Иванов - гл. инспектор
 3. Мариана Д. Узунова - гл. специалист

Адрес:

гр. Смолян, бул. " България " № 10, стаи № 213, 214
Телефони: 0301 62193 ; 0301 62192 ; факс: 0301 62193
E-mail: rsrzca@mail.orbitel.bg

·  назад