Уведомяване на Европейската комисия

Процедура за уведомяване:

2009

Списък на продуктите за растителна защита, разрешени в Република България в периода между м.Януари и м.Март 2009 година.

List of Plant Protection Products authorized in Republic of Bulgaria between January and March 2009 year.

Списък на продуктите за растителна защита, чието разрешаване в Република България е прекратено в периода между м.Януари и м.Март 2009 година.

List of Plant Protection Products withdrawn in Republic of Bulgaria between January and March 2009 year.

Списък на продуктите за растителна защита, разрешени в Република България в периода между м.Април и м.Юни 2009 година.

List of Plant Protection Products authorized in Republic of Bulgaria between April and June 2009 year.

Списък на продуктите за растителна защита, чието разрешаване в Република България е прекратено в периода между м.Април и м.Юни 2009 година.

List of Plant Protection Products withdrawn in Republic of Bulgaria between April and June 2009 year.

Списък на продуктите за растителна защита, разрешени в Република България в периода между м.Юли и м.Септември 2009 година.

List of Plant Protection Products authorized in Republic of Bulgaria between July and September 2009 year.

Списък на продуктите за растителна защита, чието разрешаване в Република България е прекратено в периода между м.Юли и м.Септември 2009 година.

List of Plant Protection Products withdrawn in Republic of Bulgaria between July and September 2009 year.

2008

Списък на продуктите за растителна защита, разрешени в Република България в периода между м.Януари и м.Март 2008 година.

List of Plant Protection Products authorized in Republic of Bulgaria between January and March 2008 year.

Списък на продуктите за растителна защита, чието разрешаване в Република България е прекратено в периода между м.Януари и м.Март 2008 година.

List of Plant Protection Products withdrawn in Republic of Bulgaria between January and March 2008 year.

Списък на продуктите за растителна защита, разрешени в Република България в периода между м.Април и м.Юни 2008 година.

List of Plant Protection Products authorized in Republic of Bulgaria between April and June 2008 year.

Списък на продуктите за растителна защита, чието разрешаване в Република България е прекратено в периода между м.Април и м.Юни 2008 година.

List of Plant Protection Products withdrawn in Republic of Bulgaria between April and June 2008 year.

Списък на продуктите за растителна защита, разрешени в Република България в периода между м.Юли и м.Септември 2008 година.

List of Plant Protection Products authorized in Republic of Bulgaria between July and September 2008 year.

Списък на продуктите за растителна защита, чието разрешаване в Република България е прекратено в периода между м.Юли и м.Септември 2008 година.

List of Plant Protection Products withdrawn in Republic of Bulgaria between July and September 2008 year.

Списък на продуктите за растителна защита, разрешени в Република България в периода между м.Октомври и м.Декември 2008 година.

List of Plant Protection Products authorized in Republic of Bulgaria between October and December 2008 year.

Списък на продуктите за растителна защита, чието разрешаване в Република България е прекратено в периода между м.Октомври и м.Декември 2008 година.

List of Plant Protection Products withdrawn in Republic of Bulgaria between October and December 2008 year.

2007

·  назад