Контрол на вноса

Списък на регистрираните складове по Наредба № 68 за фитосанитарни проверки на внасяните от трети страни растения, растителни и други продукти, осъществявани на места, различни от определените за въвеждане на територията на Европейската общност

Двустранно споразумение за възможност за провеждане на проверки за идентичност и проверки на растително здраве в точката по местоназначение, подписано между Българската национална организация за защита на растенията и Националната организация за растителна защита на Холандия

·  назад