Актуална информация

Нови бланки на фитосанитарните сертификати за износ и реекспорт.

Актуална информация за одобрените фирми за фумигация по международен стандарт за фитосанитарни мерки 15

С изменението на Приложение 1 на стандарт 15 от 2006 година се налага изменение на минималното време за третиране от 16 на 24 часа при минимална температура не по-ниска от 10 0 С. Измерване на концентрацията на метил бромид трябва да се извършва на минимум 2, 4 и 24 часа.

Важна информация за вносители и износители относно стандарт 15: Указания за регулиране на дървен опаковъчен материал в международната търговия

След датата на присъединяване на страната ни към Европейския съюз - 1.01.2007 г., България става със статут страна членка и при движение на стоки в рамките на ЕС транспортирани с дървен опаковъчен материал не се изисква той да бъде третиран и маркиран съгласно изискванията на стандарт 15 поради вътрешно движение в Европейската общност. Обработка и съответна маркировка на дървен опаковъчен материал се изисква само в случай при износ и внос в България при търговия с трети страни.

Нови фитосанитарни изисквания при внос на растения и растителни   продукти в България влизащи в сила от 1.01.2007 година

Във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз и хармонизиране на националното законодателство с това на Европейската общност, от 1.01.2007 г. влизат в сила нови фитосанитарни изисквания при внос на растения, растителни и други продукти на територията на Република България. За повече подробности вижте Наредба № 1 за фитосанитарен контрол с нейните изменения влизащи в сила от 1.01.2007 г.

·  назад