Контакти

доц. д-р Росица Младенова
Началник отдел "Продукти за растителна защита"
Тел.: +359 (02) 9173 705
Факс: +359 (02) 9173 707
E-mail: r.mladenova@nsrz.government.bg; prz@nsrz.government.bg

Сектор "Биологично изпитване"

Пепа Филипова
Началник сектор
Тел.: +359 (02) 9173 707
Факс: +359 (02) 9173 707
E-mail: p.filipova@nsrz.government.bg; prz@nsrz.government.bg

Илияна Кайшанова
главен експерт
Тел.: +359 (02) 9173 727
Факс: +359 (02) 9173 756
E-mail: i.kaishanova@nsrz.government.bg

Сектор "Разрешаване"

Ива Романова
старши експерт-химик
Тел.: +359 (02) 9173 719
Факс: +359 (02) 9173 756
E-mail: i.romanova@nsrz.government.bg

Красимира Евстатиева
младши експерт
Тел.: +359 (02) 9173 740
Факс: +359 (02) 9173 756
E-mail: k.evstatieva@nsrz.government.bg

Мирослав Василев
младши експерт
Тел.: +359 (02) 9173 706
Факс: +359 (02) 9173 756
E-mail: m.vasilev@nsrz.government.bg

Нели Манчева
младши експерт
Тел.: +359 (02) 9173 761
Факс: +359 (02) 9173 756
E-mail: n.mancheva@nsrz.government.bg

Цветелина Маркова
старши експерт
Тел.: +359 (02) 9173 730
Факс: +359 (02) 9173 756
E-mail: tz.markova@nsrz.government.bg

Таня Стойлова
младши експерт
Тел.: +359 (02) 9173 705
Факс: +359 (02) 9173 756
E-mail: t.stoilova@nsrz.government.bg

Бойчо Огнянов
главен специалист
Тел.: +359 (02) 9173 724
Факс: +359 (02) 9173 756
E-mail: b.ognianov@nsrz.government.bg

·  назад