Списък на продуктите

СПРАВОЧНИК НА НСРЗ СЪС СПИСЪК НА:

 • разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита;
 • регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни среди
 1. Съдържание
 2. Фунгициди
 3. Списък на фунгицидите по активни вещества
 4. Инсектициди
 5. Акарициди
 6. Нематоциди
 7. Биоинсектициди
 8. Родентициди
 9. Лимациди
 10. Репеленти
 11. Феромони
 12. Списък на инсектицидите, акарицидите, биоинсектицидите и репелентите по активни вещества
 13. Хербициди
 14. Десиканти и дефолианти
 15. Списък на хербицидите, десикантите и дефолиантите по активни вещества
 16. Растежни регулатори
 17. Торове
 18. Подобрители, прилепители и други, за използване самостоятелно или с продукти за растителна защита
 19. Паралелен внос
 20. Списък на продуктите, на които се прекратява срокът на разрешаване (на основание чл. 15п, ал. 2, т. 3 и чл 15р, ал. 2 от Закона за защита на растенията)
 21. Означения за използваните в Република България формулации
 22. Списък на фирми получили разрешение за извършване на дейностите търговия с продукти за растителна защита, търговия с продукти за растителна защита в малки опаковки в селскостопански аптеки, преопаковане и фумигация
 23. Списък на фирми с лиценз/разрешение за преопаковане на продукти за растителна защита
 24. Централно управление на Националната служба за растителна защита и поделения към НСРЗ

·  назад