Контакти

Национална служба за растителна защита – София
отдел "Фитосанитарен контрол"

Адрес: 1000, Бул.”Христо Ботев” № 17, ет. 3
Тел: 02/ 9173 732; 02/ 9173 734
Факс: 02/ 9173 759
Е-mail: fsk@nsrz.government.bg

 

Николай Роснев
Началник отдел "Фитосанитарен контрол"

тел.: 02/9173 732
факс: 02/9173 759

n.rosnev@nsrz.government.bg
fsk@nsrz.government.bg

Мария Томалиева
Началник сектор

02/9173 739

m.tomalieva@nsrz.government.bg

Виолета Колома
Старши експерт

02/9173 735

v.koloma@nsrz.government.bg

Анелия Етрополска
Младши специалист

02/9173 755

a.etropolska@nsrz.government.bg

Мария Ковачева
Младши специалист

02/9173 734

m.kovacheva@nsrz.government.bg

·  назад