Контакти

Добринка Павлова
Началник отдел "Оперативна растителна защита"
Тел.: +359 (02) 9173 720
Fax: +359 (02) 9173 754
E-mail: d.pavlova@nsrz.government.bg

Таня Динова
Началник сектор "Контрол на пазара и употребата на продукти за растителна защита", отдел "Оперативна растителна защита"
Тел.: +359 (02) 9173 713
Fax: +359 (02) 9173 754
E-mail: orz@nsrz.government.bg; t.dinova@nsrz.government.bg

Петя Григорова
Главен експерт в сектор "Анализи, прогнози и торове", отдел "Оперативна растителна защита"
Тел.: +359 (02) 9173 708
Fax: +359 (02) 9173 754
E-mail: p.grigorova@nsrz.government.bg; orz@nsrz.government.bg

Кристина Стоянова
Младши експерт в сектор "Анализи, прогнози и торове", отдел "Оперативна растителна защита"
Тел.: +359 (02) 9173 753
Fax: +359 (02) 9173 754
E-mail: k.stoyanova@nsrz.government.bg; orz@nsrz.government.bg

Брилянта Григорова
Главен специалист в сектор "Анализи, прогнози и торове", отдел "Оперативна растителна защита"
Teл.: +359 (02) 9173 715
Fax: +359 (02) 9173 754
E-mail: b.grigorova@nsrz.government.bg; orz@nsrz.government.bg

Мариета Коева
Младши специалист в сектор "Анализи, прогнози и торове", отдел "Оперативна растителна защита"
Тел.: +359 (02) 9173 723
Fax: +359 (02) 9173 754
E-mail: m.koeva@nsrz.government.bg

Магдалена Енева
Старши специалист в сектор "Контрол на пазара и употребата на ПРЗ", отдел "Оперативна растителна защита"
Теl.: +359 (02) 9173 745
Fax: +359 (02) 9173 754
E-mail: m.eneva@nsrz.government.bg

·  назад