• Обща информация за разрешаване на ПРЗ

  повече


 • Разрешаване на ПРЗ в България

  повече


 • Списък на продуктите

  СПРАВОЧНИК НА НСРЗ СЪС СПИСЪК НА:

  • разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита;
  • регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни среди
  повече