РСРЗ София Лазар ЧавдаровЛазар Чавдаров CV
Директор, РСРЗ София

Адрес: София 1330
бул. "Никола Мушанов" № 120

Тел./факс: 02/ 822 33 63
l.chavdarov@nsrz.government.bg

 

За РСРЗ София

Регионална служба за растителна защита - София e подразделение на НСРЗ към МЗП. Oсъществява дейността си на територията на три области – София, Софийска област и Пернишка област.

Цел: Опазване страната от разпространение на карантинни вредители, гарантиране безопасност на храните от растителен произход, съгласно световните и европейски стандарти и законодателство.

Основни дейности

Контакти

ДИРЕКТОР / ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
TEЛЕФОН / ФАКС
Е-MAIL
Лазар Чавдаров
Директор
т/ф: 02/ 8223363
т: 02/ 812 28 70
l.chavdarov@nsrz.government.bg
Счетоводство:
Марина Алексиева
Иванела Алексиева
ф: 02/ 812 28 87
т: 02/ 812 28 71
т: 02/ 812 28 72
rsrzsofia@gmail.com
Деница Иванова
Нач.отдел ФСК
т: 02/ 812 28 73
ф: 02/ 812 28 86
d.ivanova@nsrz.government.bg
Татяна Величкова-Танкова
Нач.отдел РЗ
т: 02/ 812 28 74
ф: 02/ 812 28 89
t.velichkova@nsrz.government.bg
Снежана Проданова
Гл.инспектор РЗ
т: 02/ 812 28 75 
Гергина Стоименова
Гл.инспектор РЗ
т: 02/ 812 28 76
 
Атанас Георгиев
Мл.инспектор РЗ
т: 02/ 812 28 77 
Растителна защитат: 02/ 812 28 78rsrz_sofia@hotmail.com
Валентина Дешкова
Гл.инспектор ФСК
т: 02/ 812 28 79 
Михайлка Стаменова
Гл.инспектор ФСК
т: 02/ 812 28 80
 
Веселина Христева
Гл.инспектор ФСК
т: 02/ 812 28 81 
Николина Карастоянова
Гл.инспектор ФСК
т: 02/ 812 28 82
ф: 02/ 812 28 88
 
Юлия Янакиева
Гл.инспектор ФСК
т: 02/ 812 28 83 

Фитосанитарен контрол

02/ 812 28 84
02/ 812 28 85

Самоков 0722/ 6 62 31 rsrz_samokov@abv.bg
Ботевград 0723/ 6 61 58 rsrz_ofisbotevgrad@abv.bg
ГКПП Калотина 07174/ 24 68  
ГПП Аерогара Терминал 1
ГПП Аерогара Терминал 2
02/ 945 90 08
02/ 945 92 21
fskarport@mbox.contact.bg
ГПП Слатина 02/971 27 40  
ГКПП Димитровград (Сърбия) 0038110/36 09 73  
Перник; пл. "Кракра" № 1;
Синдикален дом, ет. 3
076/ 60 34 46;
076/ 60 31 70
rsrz_pernik@mbox.contact.bg