РСРЗ РусеЙордан Маринов Йордан Маринов CV
Директор, РСРЗ Русе

Адрес: Русе 7005
ул. "Иван Ведър" 12; пк.2

Тел.: 082 /845 -417
Е-поща: rsrz_pr@insoftg.net


презентация

Отдел: “Растителна защита и Биологично изпитване”

тел/факс: 082/ 841-565; 082/845-769;
Е-mail: rsrz_pr@insoftg.net

Отдел: “Фитосанитарен контрол”

Е-mail: rsrzka@insoftg.net

тел/факс:
Началник отдел: 082/ 84-54-86;
Лаборатория: 082/84-61-35
Инспектори: 082/84-15-66
Митническо бюро 4003: 082/84-15-64

Отдел Разград;

ул.”Ветеринарна”7
тел/факс: 084/ 66-14-86;
Е-mail: rsrz@razgrad.net