РСРЗ Пловдив Елена Вишева Георги Христев CV
Директор, РСРЗ Пловдив

Адрес: 4000 Пловдив,
ул. „Брезовско шосе” № 176-в, пк.987

Тел./факс: 032/ 960-876,
032/ 959-400, 954-133
Е-поща: 


структура
| презентация

 

За РСРЗ Пловдив

Регионална служба растителна защита Пловдив провежда дейността си на територията на три области Пловдив, Пазарджик и Смолян.

Релефа на региона е разнообразен - равнинен, хълмист, предпланински и планински. Тази географска особеност формира многобройни микрорайони с разнообразен микроклимат и специфични агроклиматични показатели.

Почвеният състав включва почти всички почвени типове характерни за страната. Типична особеност на региона е наличието на смесени почвени типове. Основни почвени типове: Чернозем-смолници, Смолници, Алувиално-ливадни, Канелено горски, Кафяви горски.

Отдели при РСРЗ Пловдив

Работно време на РСРЗ Пловдив:

  • на администрацията:
    от 8.30 часа до 16.30 часа., без прекъсване
  • за административно обслужване:
    от 8.30 часа до 16.30 часа., без прекъсване