РСРЗ ВарнаЗлатан Йорданов Златан Йорданов CV
Директор, РСРЗ Варна

Адрес: Варна 9000,
ул. "Софроний Врачански" 23, п.к.256

Тел.: 052/ 60 10 86
Е-поща: rz-varna@mail.vega.bg

Контакти

ДИРЕКТОР/ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
TEЛЕФОН/ФАКС
Е-MAIL
Златан Йорданов - директор 052/60 10 86 rz-varna@mail.vega.bg

Фитосанитарен контрол - н-к отдел

ФСК - инспектори

Лаборатария РСРЗ

052/63 12 40

052/63 12 38

052/65 44 74

 

fito@pro-lan.net

Растителна защита - н-к отдел

Растителна защита и биологично изпитване

052/63 17 27

052/63 01 34

052/63 01 35

rsA4o@triada.bg

Счетоводство/каса

052/63 12 43

rzrzkask@mail.vega.bg

ГПФСК Варна изток

052/63 12 38

 

ГПФСК Варна запад

05199/23 04

Varna_west@rsrz-varna.com

ГПФСК Ферибот

05112/46 23

 

Шумен;
ул. "Цар Освободител" № 99
етаж 5; п.к. 67

054/83 21 20

054/83 26 78

054/83 21 19

0537/2 56 80

rzch@mbox.contact.bg

fitosh@mbox.contact.bg

Търговище
ул."Никола Маринов" № 1
етаж 3; п.к. 171

0601/6 67 40

0601/6 42 66

0601/6 17 15

pr_targ@mbox.contact.bg

fito-targ@mbox.contact.bg